Παραγωγή Γραπτού Λόγου – Περιγράφω ένα Αντικείμενο – Πλάνο και Εκτυπώσιμο Υλικό

Η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί μια σημαντικά απαιτητική διαδικασία. Περιλαμβάνει εκτός από τη γραμματική, το συντακτικό, την ορθογραφική γνώση, τις συμβάσεις τους γραπτού λόγου και την επιτέλεση ανώτερων γνωστικών αλλά και μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την παραγωγή γραπτού λόγου ήδη από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Η δημιουργική γραφή και η αποτύπωση των ιδεών στο χαρτί θα πρέπει να εξασκείται συστηματικά για καλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερης έκτασης κειμένων μελλοντικά.

Περιγραφή είναι η παρουσίαση ενός αντικειμένου, ενός προσώπου, ενός κτιρίου, ενός γεγονότος, ενός φαινοµένου, ενός τόπου αλλά και συναισθημάτων.

Περιγραφή Αντικειμένου -Σκελετός Περιγραφικής Έκθεσης – Εποπτικό Υλικό για την Περιγραφή Αντικειμένων

Μπορείτε να κατεβάστε το εκτυπώσιμο αρχείο με τον σκελετό της περιγραφικής έκθεσης και το εποπτικό υλικό για τα επίθετα περιγραφής αντικειμένων κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Άσκηση Παραγωγής Γραπτού Λόγου – Περιγραφική Έκθεση – Το αγαπημένο μου παιχνίδι

Μπορείτε να κατεβάστε το εκτυπώσιμο αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση