Χριστουγεννιάτικες χρωμοσελίδες με αριθμούς για παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού και ειδικής εκπαίδευσης.

Οι χρωμοσελίδες έχουν αριθμούς και το παιδί πρέπει να χρωματίσει το κάθε σημείο, με το αντίστοιχο χρώμα που ζητά η κάθε χρωμοσελίδα.

Κατάλληλο για παιδιά Νηπιαγωγείου, μικρές τάξεις Δημοτικού καθώς και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το αρχείο θα το βρείτε για εκτύπωση στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Κατεβάστε το εκτυπώσιμο αρχείο κάνοντας click στον παρακάτω σύνδεσμο.

Δείτε περισσότερα εκτυπώσιμα για παιδιά Νηπιαγωγείου και Δημοτικού κάνοντας click στην παρακάτω εικόνα.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση