Ευχάριστη και δημιουργική απασχόληση για παιδιά Δημοτικού, η οποία ενισχύει την οπτική αντίληψη και τον οπτικοκινητικό συντονισμό! Βρείτε το εκτυπώσιμο αρχείο με το υλικό εδώ!

Καλή Διασκέδαση!

Απάντηση