-την οπτική αντίληψη

-τη συγκέντρωση και την προσοχή

-τη δεξιότητα αρίθμησης

Μπορεί να αξιοποιηθεί από Παιδαγωγούς, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Λογοθεραπευτές και Εκπαιδευτικούς.

Δείτε περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό με θέμα το Halloween στις παρακάτω εικόνες.

Απάντηση