Μετατρέπουμε τις απλές προτάσεις σε επαυξημένες εύκολα και γρήγορα.

Εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά δημοτικού καθώς και για παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παραγωγή γραπτού λόγου και συγκεκριμένα στην παραγωγή επαυξημένων προτάσεων.

Οπτικός οργανωτής (ακρωνύμιο 3Π και Ο)

Πίνακας – Μεγαλώνω μια πρόταση.

Ασκήσεις μετατροπής απλών προτάσεων σε επαυξημένες. Κάνετε click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω για να μεταβείτε στο αρχείο.

Δείτε περισσότερο υλικό σχετικά με τη δομή των προτάσεων (απλές – σύνθετες-επαυξημένες) κάνοντας click εδώ.

Απάντηση