Εκτυπώσιμο Υλικό στα Μαθηματικά – Φύλλα Εργασίας – Δραστηριοτήτων για παιδιά που φοιτούν στην Α’ τάξη του Δημοτικού καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Math Puzzle με τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.

Οι μαθητές καλούνται να κόψουν τις εικόνες και να τις κολλήσουν στο σωστό τετράγωνο πραγματοποιώντας τις κατάλληλες μαθηματικές πράξεις.

Το εκτυπώσιμο αρχείο θα το βρείτε πιο κάτω στην επιλογή Λήψη.

Κατεβάστε το template για να γράψετε τις δικές σας μαθηματικές πράξεις κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό για την Α’ τάξη Δημοτικού κάνοντας click εδώ.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση