Παιχνίδια με τελίτσες για Eκτύπωση – Δωρεάν εκτυπώσιμο υλικό για παιδιά

Τα παιδιά μέσω αυτής της δραστηριότητας εξασκούνται στην αρίθμηση και στη διαδοχικότητα των αριθμών, ενισχύουν τον οπτικοκινητικό συντονισμό, την οπτική διάκριση και τη συγκέντρωση.

Εκτυπώστε το αρχείο και ζητήστε από τα παιδιά να ενώσει τις τελείες ακολουθώντας τη σειρά των αριθμών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο εκτυπώσιμο υλικό στις παρακάτω εικόνες.

Απάντηση