Φύλλα Δραστηριοτήτων – Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό με θέμα τον “Χειμώνα”.

Το τετράδιο δραστηριοτήτων “Χειμώνας” απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου έως και Α’ τάξης Δημοτικού καθώς και σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το εκτυπώσιμο αρχείο μπορείτε να το βρείτε πιο κάτω κάνοντας click στην επιλογή Λήψη.

Tο τετράδιο δραστηριοτήτων περιλαμβάνει:

  • Δραστηριότητα αντιγραφής των μηνών του Χειμώνα: Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος τόσο σε κεφαλαία όσο και σε πεζά γράμματα
  • Δραστηριότητα αντιγραφής λέξεων που συσχετίζονται με την εποχή Χειμώνα τόσο σε κεφαλαία όσο και σε πεζά γράμματα
  • Δραστηριότητα αντιστοίχισης κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων
  • Δραστηριότητα χρωματισμού αριθμών
  • Δραστηριότητες οπτικής διάκρισης
  • Δραστηριότητα αρίθμησης 1-10
  • Δραστηριότητα ποσοτικής αντιστοιχίας αριθμών
  • Δραστηριότητα αντίληψης μεγεθών

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω:

Χειμώνας - Τετράδιο Δραστηριοτήτων για παιδιά - Φύλλα Εργασίας

Δείτε περισσότερο υλικό για τον Χειμώνα κάνοντας click εδώ.

Απάντηση