Καλησπέρα, σήμερα έρχομαι και με νέο εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και μικρών τάξεων του Δημοτικού.

Ως φωνολογική αποκατάσταση αναφερόμαστε στην εκπαιδευτική παρέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί η φωνολογική επίγνωση σε επίπεδο φωνήματος -συλλαβών και λέξεων.

Το πακέτο ” Φωνολογική Αποκατάσταση του Ττ ” περιλαμβάνει δραστηριότητες:

  • ακουστικής αναγνώρισης του φωνήματος σε επίπεδο φωνήματος – συλλαβών και λέξεων
  • οπτικής αναγνώρισης του γράμματος που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φώνημα
  • γραφής του φωνήματος-γράμματος
  • σύνθεσης συλλαβών και ανάγνωσης
  • συμπλήρωσης συλλαβών
  • σύνθεσης λέξεων από συλλαβές
  • γραφή λέξεων με οπτικό βοήθημα (εικόνα)
  • ανάγνωσης και γραφής

Εάν θέλετε να κοινοποιήσετε το υλικό μπορείτε να το κάνετε με την κοινοποίηση της παρούσας υποσελίδας κι όχι με την απευθείας παράθεση των αρχείων pdf.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση