Δωρεάν Εκτυπώσιμο Υλικό “Τα Φρούτα του Καλοκαιριού” για παιδιά νηπιαγωγείου έως και α’ τάξης Δημοτικού καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το Τετράδιο Δραστηριοτήτων αποτελείται από 15 εκτυπώσιμα φύλλα εργασίας και περιλαμβάνει:

  • Δραστηριότητα γραφής με πεζά και κεφαλαία γράμματα των φρούτων του Καλοκαιριού
  • Δραστηριότητα αναγνώρισης των φρούτων του Καλοκαιριού
  • Δραστηριότητα οπτικής διάκρισης γραμμάτων (κρυπτόλεξο)
  • Δραστηριότητα οπτικής διάκρισης και αντίληψης
  • Δραστηριότητα ποσοτικής αντιστοιχίας
  • Δραστηριότητα χρωματισμού

Δείτε περισσότερο υλικό για το Καλοκαίρι κάνοντας click εδώ.

Απάντηση