Δε. Ιαν 17th, 2022

Τετράδιο για τα Σχήματα – Τετράδιο Σχημάτων- Μαθαίνω τα Γεωμετρικά Σχήματα – Εκτυπώσιμα Φύλλα Εργασίας για τα Σχήματα

Μαθαίνουμε τα επίπεδα σχήματα! Το τετράδιο των σχημάτων (επίπεδα σχήματα) απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο και μικρές τάξεις Δημοτικού.

Περιλαμβάνει δραστηριότητες αναγνώρισης, αντιστοίχισης και γραφής των σχημάτων.

Κατεβάστε δωρεάν το Τετράδιο των Σχημάτων κάνοντας click στον κάτωθι σύνδεσμο.

Καρτέλες για τα Επίπεδα Σχήματα θα βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο.

Απάντηση