Νέο εκτυπώσιμο υλικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το παιδί καλείται να παρατηρήσει μια εικόνα και να επιλέξει ποια δεν ταιριάζει και γιατί.

-Σημασιολογία

-Λεξιλόγιο

-Διαφοροποίηση – Ταύτιση – Κατηγοριοποίηση

– Παρατηρητικότητα

-Αντίληψη και Κριτική Σκέψη

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

One Reply to “Τι δεν ταιριάζει και γιατί;”

Απάντηση