Πολλοί μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται στα συμφωνικά συμπλέγματα του ρ (βρ/ρβ, γρ/ργ, δρ/ρδ, θρ/ρθ, κρ/ρκ, πρ/ρπ, τρ/ρτ, φρ/ρφ, χρ/ρχ) και έτσι ετοίμασα εκτυπώσιμο υλικό με ασκήσεις γραφής και λίστες ανάγνωσης λέξεων που περιέχουν το συμφωνικό σύμπλεγμα κρ-ρκ.

Συλλαβές και λέξεις με το συμφωνικό σύμπλεγμα κρ-κρ.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Ασκήσεις με το συμφωνικό σύμπλεγμα κρ-ρκ.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό με τα συμφωνικά συμπλέγματα του /r/ κάνοντας click στις παρακάτω εικόνες.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση