Καρτέλες με συλλαβές απλής φωνο-τακτικής δομής ΣΦ (σύμφωνο + φωνήεν), κατάλληλο για παιδιά της α’ τάξης Δημοτικού καθώς και για όσα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ανάγνωση.

Κάθε καρτέλα περιλαμβάνει ένα σύμφωνο με τα αντίστοιχα φωνήεντα (α,ο,ε,η,ι,υ,ω)και τον δίφθογγο (ου)

Fonts και Clipart από: playgroundlearning.weebly.com

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Kαλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα

Απάντηση