Πα. Μάι 20th, 2022

Πρόσθεση και Αφαίρεση μέχρι το 20 με τη βοήθεια της αριθμογραμμής για παιδιά που φοιτούν στην Α’ τάξη Δημοτικού καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click πιο κάτω στην επιλογή Λήψη.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα

Απάντηση