Πρόσθεση και Αφαίρεση μέχρι το 20 με τη βοήθεια της αριθμογραμμής για παιδιά που φοιτούν στην Α’ τάξη Δημοτικού καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click πιο κάτω στην επιλογή Λήψη.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα

Απάντηση