Εδώ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ – Εδώ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Νέο δωρεάν εκτυπώσιμο υλικό για την επέτειο του #ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ για παιδιά προσχολικής ηλικίας έως και Α’ τάξης Δημοτικού.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα δωρεάν εκτυπώσιμα φύλλα κάνοντας click στην επιλογή ΛΉΨΗ πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα

Απάντηση