Εκτυπώσιμο υλικό για Νηπιαγωγείο και Δημοτικό.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας πλησιάζει και ετοίμασα υλικό, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Το θέμα του υλικού είναι “Η Γυναίκα που θαυμάζω πιο πολύ” και αποτελείται από πέντε αρχεία!

Παηκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

*ένα αρχείο για παιδιά Νηπιαγωγείου

*ένα αρχείο για μικρές τάξεις Δημοτικού

* ένα αρχείο για τις μεγαλύτερες τάξεις Δημοτικού (δ’ – στ’)

*ένα σετ από κάρτες με λεξιλόγιο επιθέτων στο θηλυκό γένος το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή γραπτού λόγου

* ένα αρχείο με δραστηριότητες dot -to -dot.

Θα τα βρείτε κάνοντας click στον ανάλογο σύνδεσμο!

Απάντηση