Μαθαίνω την Ώρα – Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά Δημοτικού καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Έτοιμο εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της ώρας («ακριβώς», «και τέταρτο», «και μισή», «παρά τέταρτο») κατάλληλο για παιδιά που φοιτούν στις μικρές τάξεις Δημοτικού καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αρχικά μαθαίνουμε στα παιδιά ότι ο μικρός δείκτης (ωροδείκτης) δείχνει την ώρα, δηλαδή τους αριθμούς που βρίσκονται μέσα στο ρολόι ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.) Στη συνέχεια αναφέρουμε ότι ο μεγάλος δείκτης (λεπτοδείκτης) δείχνει τα λεπτά. Ξεκινάμε πρώτα την εκμάθηση της ώρας με το «ακριβώς», δηλαδή όταν ο λεπτοδείκτης δείχνει τον αριθμό 12 τότε λέμε η ώρα είναι « … ακριβώς». Συνεχίζουμε την εκμάθηση της ώρας με το «και τέταρτο», «και μισή», «παρά τέταρτο». Αφού το παιδί έχει κατανοήσει και έχει εμπεδώσει μέσω των ασκήσεων τις έννοιες αυτές τότε προχωράμε και στην εκμάθησης της ώρας και στα υπόλοιπα λεπτά πρώτα στο αναλογικό και αργότερα στο ψηφιακό ρολόι.

Σε μελλοντική δημοσίευση θα ακολουθήσει και εκτυπώσιμο υλικό για την εκμάθηση της ώρας (ολοκληρωμένη) τόσο σε ψηφιακή όσο και σε αναλογική μορφή.

Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό – Φύλλα Δραστηριοτήτων

Το εκτυπώσιμο υλικό θα το βρείτε δωρεάν κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Ασκήσεις για την εκμάθηση της ώρα (ακριβώς, και τέταρτο, και μισή, παρά τέταρτο). Θα τις βρείτε κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Εποπτικό Υλικό Ρολόι – Μαθαίνω την Ώρα

Μπορείτε να κατεβάσετε το εποπτικό υλικό κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Για μεγαλύτερη αντοχή μπορείτε να τα πλαστικοποιήσετε έτσι ώστε να το χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Μαθαίνω την ώρα - δωρεάν εκτυπώσιμο υλικό

Απάντηση