Εκτυπώσιμο υλικό για ανάπτυξη λεξιλογίου με θέμα το “Σχολείο” για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Εκτυπώστε το αρχείο, πλαστικοποιήστε και κόψτε περιμετρικά τις εικόνες!

Το αρχείο θα το βρείτε πιο κάτω στην επιλογή Λήψη.

Το αρχείο θα το βρείτε στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

One Reply to “Λεξιλόγιο για το σχολείο”

Απάντηση