Λεξιλόγιο για το Πάσχα – 16 λέξεις / κάρτες κατάλληλες για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για ανάπτυξη λεξιλογίου.

Οι κάρτες μπορούν να αξιοποιηθούν ως εποπτικό υλικό, ως αφόρμηση για το Πάσχα και για πολλές άλλες δραστηριότητες.

Θα τις βρείτε #δωρεάν πιο κάτω στην επιλογή ΛΗΨΗ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό κάνοντας click εδώ .

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση