Μαθαίνουμε λέξεις με την μέθοδο ολικής ανάγνωσης και γραφής. Περιλαμβάνει λέξεις που τα παιδιά μαθαίνουν ολικά. Οι λέξεις είναι oi κάτωθι : και, ναι, όχι, είναι, έχει

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα

Απάντηση