Λέξεις-κλειδιά (ως στρατηγική) για τα Μαθηματικά Προβλήματα για παιδιά με δυσκολίες στην κατανόηση του λεκτικού μέρους των προβλημάτων. Το υλικό που έχει ετοιμαστεί αφορά τις μαθηματικές πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.

Οι λέξεις – κλειδιά των βασικών πράξεων μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στην κατανόηση των μαθηματικών πράξεων.

Προτείνεται η άμεση και η ρητή διδασκαλία της στρατηγικής των λέξεων – κλειδιών . Μοντελοποίηση από τον εκπαιδευτικό (φωναχτή σκέψη), Έπειτα εξάσκηση μαζί με το παιδί (καθοδηγούμενη μάθηση) στην κατανόηση των προβλημάτων μέχρι το παιδί να μπορεί να μπορεί να εφαρμόζει τη στρατηγική ανεξάρτητα.

Δείτε το δωρεάν εκτυπώσιμο υλικό με Λέξεις Κλειδιά για την Πρόσθεση και την Αφαίρεση στην παρακάτω εικόνα.

Αφίσες με τις λέξεις κλειδιά για τα προβλήματα της πρόθεσης και της αφαίρεσης

Άσκηση εφαρμογής και κατηγοριοποίησης των λέξεων .

Οπτικό Βοήθημα – Αφίσα με βήματα για επίλυση προβλημάτων

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση