24 κάρτες με τα γράμματα της ΑΒ και ένα επάγγελμα που ξεκινάει με το εκάστοτε γράμμα αναγραμμένο μαζί με την ανάλογη εικόνα του επαγγέλματος.

Το εκτυπώσιμο υλικό με τις κάρτες μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο και να λειτουργήσει ως συμπληρωματικό υλικό σε δραστηριότητες ενίσχυσης λεξιλογίου, ενασχόλησης με την θεματική επαγγέλματα και ούτω καθεξής.

Παίζουμε με τα Επαγγέλματα μέσω της Παντομίμας.

Η Παντομίμα αποτελεί μια ευχάριστη και σούπερ διασκεδαστική δραστηριότητα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιεργεί τη φαντασία και την εκφραστικότητα αφού οι παίχτες θα πρέπει χωρίς να μιλήσουν ή να κάνουν ήχους αλλά χρησιμοποιώντας τη γλώσσα του σώματος, δηλ. κινήσεις και εκφράσεις να περιγράψουν την εκάστοτε λέξη – εικόνα-φράση.

Εκτυπώστε το αρχείο, πλαστικοποιήστε το αρχείο για μεγαλύτερη αντοχή και κόψτε περιμετρικά τις εικόνες. Το παιδί διαλέγει μια κάρτα και θα πρέπει με κινήσεις και εκφράσεις, χρησιμοποιώντας δηλ. το σώμα του να αποτυπώσει το επάγγελμα που βλέπει (για παιδιά μικρότερης ηλικίας) ή διαβάζει στην κάρτα.

Καλή Διασκέδαση!

Απάντηση