Κάρτες γραφής των γραμμάτων της ΑΒ κατάλληλες για παιδιά νηπιαγωγείου έως και α’ τάξης Δημοτικού και ειδικής εκπαίδευσης.

Το αρχείο περιέχει τα 24 γράμματα της ΑΒ .

Δουλέψτε μεμονωμένα κάθε γράμμα – φωνούλα . Το παιδί θα πρέπει να αναγνωρίζει και να ταυτίζει το γράφημα με την αντίστοιχη φωνούλα. Δεν αναφερόμαστε στα γράμματα με το όνομά τους αλλά με τη φωνούλα τους. Το γράμμα Αα έχει τη φωνούλα Ααααα όπως λέμε άλογο και ούτω κάθε εξής.

Παίξτε με τις φωνούλες και ζητήστε από το παιδί να σκεφθεί και άλλες λεξούλες που ξεκινούν/αρχίζουν π.χ. από την φωνούλα Α α.

Ζητήστε από το παιδί να σας βρει το γράμμα Α,α, δηλ. να είναι σε θέση να το αναγνωρίζει από τα άλλα γράμματα. Αφού κάνετε όλα αυτά μπορείτε να ξεκινήσετε – ένα γράμμα τη φορά – να δουλεύετε και τη γραφή των γραμμάτων.

Εκτυπώστε το αρχείο, πλαστικοποιήστε για να το χρησιμοποιείτε ξανά και ξανά και κόψε τις κάρτες με το κάθε γράμμα. Χρησιμοποιείστε μαρκαδόρο με λεπτή μύτη για τη γραφή των γραμμάτων.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό σχετικά με τα γράμματα της ΑΒ και βιβλιαράκια για το κάθε γράμμα κάνοντας click στην εικόνα πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση