Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται στις 22 Απριλίου, με στόχο την κινητοποίηση των ανθρώπων για έναν πράσινο πλανήτη.

Eκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό – Φύλλα Εργασίας για το νηπιαγωγείο καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μετρώ πόσα βλέπω και το γράφω!

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό για την Ημέρα της Γης κάνοντας click στην παρακάτω εικόνα!

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση