Νέο Εκτυπώσιμο Υλικό – Εποπτικό Υλικό – Φύλλα Εργασίας.

Μαθαίνουμε τις ερωτηματικές λέξεις, διαβάζουμε με προσωδία ερωτήσεις και γράφουμε προτάσεις.

Ερωτηματικές Λέξεις: Όταν θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι, γράφουμε πάντα με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα και βάζουμε ερωτηματικό στο τέλος της ερώτησης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα

Απάντηση