Νέο εκτυπώσιμο υλικό για παιδιά για εξάσκηση της οπτικής αντίληψης

Μέσω αυτής της δραστηριότητας τα παιδιά εξασκούνται στην οπτική αντίληψη, στη γραφοκινητικότητα, στη λεπτή κίνηση, στην αντίληψη του χώρου και στη συγκέντρωση .

Το υλικό θα το βρείτε στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Απάντηση