Εποπτικό Υλικό και ασκήσεις για τα είδη προτάσεων (ως προς τη δομή τους).

Mετατροπή απλών προτάσεων σε σύνθετες και επαυξημένες τόσο μεμονωμένα όσο και συνδυαστικά με στόχο τη δημιουργία σύνθετων προτασιακών δομών.

Το εκτυπώσιμο υλικό απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού καθώς και σε παιδιά με δυσκολίες στην παραγωγή σύνθετων και επαυξημένων προτάσεων στον γραπτό λόγο.

Εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό για : Ελλειπτικές, Απλές, Σύνθετες και Επαυξημένες προτάσεις.

Εκτυπώστε και πλαστικοποιήστε για μεγαλύτερη αντοχή το εποπτικό υλικό με τη θεωρία για τα Είδη των προτάσεων (ως προς τη δομή τους) κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό – Ασκήσεις – Απλές και Σύνθετες προτάσεις. Κάνετε click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό – Ασκήσεις – Μετατροπή Απλών Προτάσεων σε Σύνθετες και Επαυξημένες. Κάνετε click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Χρήση Οπτικού Οργανωτή (ακρωνύμιο 3Π και Ο) για την παραγωγή επαυξημένων προτάσεων. Κάνετε click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω για να κατεβάσετε το αρχείο.

Απάντηση