Γεια σας φίλοι!

Σας έχω νέο υλικό πρώτη ανάγνωσης για παιδιά της Α’ τάξης δημοτικού καθώς και για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στο εκτυπώσιμο υλικό θα βρείτε λέξεις απλής φωνοδιάταξης της μορφής ΣΦΣΦ και με τα 17 σύμφωνα της ελληνικής γλώσσας.

Το υλικό θα το βρείτε δωρεάν στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Το υλικό θα το βρείτε δωρεάν στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό πρώτης ανάγνωσης στις παρακάτω εικόνες.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση