Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό – Διάκριση φωνημάτων Β/Δ

Δραστηριότητα ακουστικής διάκρισης στα φωνήματα Β και Δ.

Αρχικά διαβάζουμε στο παιδί συλλαβές και ψευδολέξεις που περιέχουν τα φωνήματα Β και Δ και το παιδί θα πρέπει να σηκώνει το αντίστοιχο εικαστικό (χεράκι like Β/Δ). Συνεχίζουμε τη δραστηριότητα με λέξεις.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Δραστηριότητα οπτικής διάκρισης γραμμάτων Β-Δ. Δωρεάν Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Διαβάζω λέξεις που περιέχουν τα φωνήματα Β-Δ.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Συμπληρώνω Β ή Δ.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό – Διάκριση Β-Δ.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Συλλαβές – Ψευδολέξεις – Λέξεις -Β-.

Συλλαβές – Ψευδολέξεις – Λέξεις -Δ-.

Απάντηση