Δίψηφα Φωνήεντα – Αφίσες για την τάξη

Δωρεάν εκτυπώσιμο αρχείο – Εποπτικό Υλικό – Αφίσες με τα Δίψηφα Φωνήεντα

Δίψηφα φωνήεντα ονομάζονται δύο φωνήεντα μαζί που παριστάνουν έναν φθόγγο (ήχο).

Δίψηφα Φωνήεντα - Αφίσες - Εποπτικό Υλικό

Μπορείτε να κατεβάσετε το εποπτικό υλικό κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση