Δίψηφα Σύμφωνα και – Αφίσες για την τάξη

Δωρεάν εκτυπώσιμο αρχείο – Εποπτικό Υλικό – Αφίσες με τα Δίψηφα Σύμφωνα και το σύμπλεγμα στ

Δίψηφα σύμφωνα ονομάζονται δύο σύμφωνα μαζί που παριστάνουν έναν φθόγγο (ήχο).

Δίψηφα Σύμφωνα Αφίσες και Εποπτικό Υλικό

Μπορείτε να κατεβάσετε το εποπτικό υλικό κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση