Εκπαιδευτικό Υλικό – Προμαθηματικές Έννοιες – Αντίληψη Μεγεθών – Βαρύ / Ελαφρύ

Η αντίληψη των μεγεθών αποτελεί μέρος των προμαθηματικών εννοιών και περιλαμβάνει την ικανότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται, μετρούν και συγκρίνουν διάφορα μεγέθη. Αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και αποτελεί σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη της αντίληψης του κόσμου.

Στην παρούσα δημοσίευση θα βρείτε φύλλα εργασίες για την Αντίληψη των Εννοιών Ελαφρύ-Βαρύ

Εκτυπώσιμα Φύλλα Εργασίας για τις έννοιες Βαρύ / Ελαφρύ

Απάντηση