5+1 Παιχνίδια για ενίσχυση της λεπτής κινητικότητας.

Η λεπτή κινητικότητα αφορά τον συντονισμό των κινήσεων των μυϊκών ομάδων που χρησιμοποιούνται για να κινηθούν τα δάχτυλα και ο καρποί.