Τρ. Ιούλ 5th, 2022

Δωρεάν φύλλα εργασίας για παιδιά νηπιαγωγείου και τις πρώτες τάξεις δημοτικού σχετικά με τα σχήματα!

Φύλλα εργασίας “Σχηματίζω τα σχήματα” θα το βρεις κάνοντας click εδώ και εδώ !

Φύλλα εργασίας “Aναγνώρισης σχημάτων” (κάνοντας click στο εκάστοτε σχήμα θα βρείτε το φύλλο εργασίας): για κύκλο, για τετράγωνο, τρίγωνο και ορθογώνιο!

Φύλλο εργασίας “Μετρώ και αναγνωρίζω τα σχήματα” θα το βρεις κάνοντας click εδώ !

Φύλλα εργασίας “Χρωματίζω τις εικόνες με τα σχήματα” , θα τα βρεις κάνοντας click εδώ και εδώ. (2 φύλλα εργασίας).

Φύλλο εργασίας “Ταίριαξε τα σχήματα” θα τα βρεις κάνοντας click εδώ και εδώ. (2 φύλλα εργασίας)