Δωρεάν φύλλα εργασίας για παιδιά νηπιαγωγείου και τις πρώτες τάξεις δημοτικού σχετικά με τα σχήματα!

Φύλλα εργασίας “Σχηματίζω τα σχήματα” θα το βρεις κάνοντας click εδώ και εδώ !

Φύλλα εργασίας “Aναγνώρισης σχημάτων” (κάνοντας click στο εκάστοτε σχήμα θα βρείτε το φύλλο εργασίας): για κύκλο, για τετράγωνο, τρίγωνο και ορθογώνιο!

Φύλλο εργασίας “Μετρώ και αναγνωρίζω τα σχήματα” θα το βρεις κάνοντας click εδώ !

Φύλλα εργασίας “Χρωματίζω τις εικόνες με τα σχήματα” , θα τα βρεις κάνοντας click εδώ και εδώ. (2 φύλλα εργασίας).

Φύλλο εργασίας “Ταίριαξε τα σχήματα” θα τα βρεις κάνοντας click εδώ και εδώ. (2 φύλλα εργασίας)