Πολλοί μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δυσκολεύονται στα συμφωνικά συμπλέγματα του ρ (βρ-ρβ, γρ-ργ, δρ-ρδ, θρ-ρθ, κρ-ρκ, πρ-ρπ, τρ-ρτ, φρ-ρφ, χρ-ρχ ) και έτσι ετοίμασα εκτυπώσιμο υλικό με ασκήσεις γραφής και λίστες ανάγνωσης λέξεων που περιέχουν το συμφωνικό σύμπλεγμα τρ-ρτ.

Συλλαβές και λέξεις με το συμφωνικό σύμπλεγμα τρ-ρτ.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Ασκήσεις με το συμφωνικό σύμπλεγμα τρ-ρτ.

Κατεβάστε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό με τα συμφωνικά συμπλέγματα του /r/ κάνοντας click στις παρακάτω εικόνες.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση