Αντίληψη Μεγεθών Βαρύ Ελαφρύ

Εκπαιδευτικό Υλικό – Προμαθηματικές Έννοιες – Αντίληψη Μεγεθών – Βαρύ / Ελαφρύ Η αντίληψη των μεγεθών αποτελεί μέρος των προμαθηματικών […]

Τι δεν ταιριάζει και γιατί;

Νέο εκτυπώσιμο υλικό για παιδιά προσχολικής ηλικίας και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το παιδί καλείται να παρατηρήσει μια εικόνα και […]