Ουσιαστικά – Ρήματα

Γεια σας ! Σας έχω νέο εκτυπώσιμο υλικό για παιδιά των μικρών τάξεων Δημοτικού. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει ως στόχο […]

Φωνολογική Αποκατάσταση του Φ,φ

Νέο εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και μικρών τάξεων του Δημοτικού. Ως φωνολογική αποκατάσταση αναφερόμαστε στην εκπαιδευτική παρέμβαση […]