Πρoστατευμένο: Μαξ το ποντίκι

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.

Λέξεις Κλειδιά -Προβλήματα Πολλαπλασιασμού και Διαίρεσης

Λέξεις-κλειδιά (ως στρατηγική) για τα Μαθηματικά Προβλήματα για παιδιά με δυσκολίες στην κατανόηση του λεκτικού μέρους των προβλημάτων. Το υλικό […]