Αγγελίες

Κατά την καταχώρηση της αγγελίας σας θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και το κείμενο. Η ιστοσελίδα μας ακολουθεί τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως αυτές προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση.