Γεια σας ! Εδώ είμαι και πάλι με νέο εκπαιδευτικό υλικό!

Αυτή τη φορά ετοίμασα υλικό για εξάσκηση της οπτικής αντίληψης, της λεπτής κίνησης, της γραφοκινητικότητας και της προσοχής.

Το υλικό περιλαμβάνει 3 φύλλα εργασίας διαβαθμισμένης δυσκολίας + ένα φύλλο εργασίας με κενό πίνακα για να δημιουργήσετε τις δικές σας ασκήσεις. Μπορείτε αντί για χρώματα να γράψετε στον κενό πίνακα αριθμούς, γράμματα, σχήματα και να ζητήσετε από το παιδί να αναπαράγει τον πρότυπο πίνακα στον δεύτερο. Ακόμα μπορείτε να αξιοποιήσετε τον κενό πίνακα για να δουλέψετε και την ακουστική προσοχή κρύβοντας ζητώντας από το παιδί να χρωματίσει π.χ. το κουτάκι 28 με κόκκινο χρώμα κ.λπ.

Το παιδί καλείται να παρατηρήσει τον πίνακα, τις στήλες και τις σειρές και να χρωματίσει το αντίστοιχο κουτάκι του δεύτερου πίνακα. Προσοχή στον δεύτερο πίνακα του τρίτου φύλλου εργασίας οι αριθμοί και τα γράμματα στις στήλες και στις σειρές είναι μπερδεμένα.

Το παιδί μπορεί να δουλέψει αυτόνομα, δηλ. μόνο του ή με καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό / γονέα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το εκτυπώσιμο αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό για ενίσχυση τις οπτικής αντίληψη στις παρακάτω δημοσιεύσεις.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση