Φύλλα Ζωγραφικής για παιδιά – Χρωμοσελίδες με αριθμούς!

Οι χρωμοσελίδες έχουν αριθμούς και το παιδί πρέπει να χρωματίσει το κάθε σημείο, με το αντίστοιχο χρώμα που ζητά η κάθε χρωμοσελίδα.

Κατάλληλο για παιδιά Νηπιαγωγείου, μικρές τάξεις Δημοτικού καθώς και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Θα βρείτε τα αρχεία (δύο αρχεία) κάνοντας click στην επιλογή Λήψη πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό με φύλλα ζωγραφικής – χρωμοσελίδες κάνοντας click εδώ.

Απάντηση