Ως φωνολογική αποκατάσταση αναφερόμαστε στην εκπαιδευτική παρέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί η φωνολογική επίγνωση σε επίπεδο φωνήματος -συλλαβών και λέξεων.

Το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό είναι κατάλληλο για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και μικρών τάξεων του Δημοτικού.

Κάνετε click στην εικόνα για να μεταβείτε στα αντίστοιχα αρχεία!

Αν θέλετε να μοιραστείτε το περιεχόμενο του blog μπορείτε να το κάνετε με την κοινοποίηση του ανάλογου συνδέσμου και όχι με την απευθείας παράθεση των αρχείων – pdf.

Φωνολογική Αποκατάσταση του Ππ