Νέο εκτυπώσιμο εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και μικρών τάξεων του Δημοτικού.

Ως φωνολογική αποκατάσταση αναφερόμαστε στην εκπαιδευτική παρέμβαση προκειμένου να αποκατασταθεί η φωνολογική επίγνωση σε επίπεδο φωνήματος -συλλαβών και λέξεων.

Το πακέτο ” Φωνολογική Αποκατάσταση του Δδ ” περιλαμβάνει δραστηριότητες:

  • ακουστικής αναγνώρισης του φωνήματος σε επίπεδο φωνήματος – συλλαβών και λέξεων
  • οπτικής αναγνώρισης του γράμματος που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φώνημα
  • γραφής του φωνήματος-γράμματος
  • σύνθεσης συλλαβών και ανάγνωσης
  • συμπλήρωσης συλλαβών
  • σύνθεσης λέξεων από συλλαβές
  • γραφή λέξεων με οπτικό βοήθημα (εικόνα)
  • ανάγνωσης και γραφής
Φωνολογική Αποκατάσταση του Δδ - Εκπαιδευτικό Υλικό για παιδιά

Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό κάνοντας click στις παρακάτω εικόνες.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση