Εκτυπώσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό ανάγνωσης και γραφής για μαθητές των μικρών τάξεων του Δημοτικού καθώς και για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 3 δραστηριότητες με 4 φύλλα εργασίας για την κάθε δραστηριότητα.

Δραστηριότητα Ανάγνωσης και επιλογής της σωστής εικόνας

Δραστηριότητα γραφής λέξεων με οπτικό ερέθισμα

Δραστηριότητα γραφής προτάσεων σύμφωνα με τις συμβάσεις τους γραπτού λόγου (σωστή κεφαλοποίηση, κενά ανάμεσα στις λέξεις, σημείο στίξης)

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Δείτε περισσότερο υλικό για γραφή προτάσεων στην παρακάτω εικόνα.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

Απάντηση