Μαθαίνουμε τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων!

Ασύνδετο σχήμα – Παρατακτική και Υποτακτική Σύνδεση

Αν θες να δεις για τα είδη των προτάσεων (εποπτικό υλικό και ασκήσεις) τότε κάνε click εδώ.

Ασκήσεις γραφής περιόδων λόγου με παρατακτικούς συνδέσμους.

Μπορείτε να κατεβάσετε το εποπτικό υλικό και τις ασκήσεις κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ πιο κάτω.

Θα ανέβουν σταδιακά και ασκήσεις γραφής με υποτακτικούς συνδέσμους.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα

Απάντηση