Η συμμετρία αποτελεί μια από τις βασικές έννοιες της Γεωμετρίας και παίζει σημαντικό ρόλο στην
επίλυση γεωμετρικών προβλημάτων. Αν κοιτάξουμε γύρω μας θα διαπιστώσουμε ότι η συμμετρία υπάρχει παντού. Η συμμετρία βρίσκεται στη φύση, σε αντικείμενα καθημερινής χρήσης ακόμα και πάνω μας.

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών η διδασκαλία της έννοιας της συμμετρίας προβλέπεται σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Στα παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο δίνονται ευκαιρίες να αναγνωρίζουν συμμετρίες στο περιβάλλον τους καθώς και να δημιουργούν συμμετρίες μέσω φύλλων δραστηριοτήτων.

Τα εκτυπώσιμα φύλλα ασκήσεων συμμετρίας που ετοίμασα προορίζονται για μαθητές Νηπιαγωγείου – Δημοτικού.

Μέσω αυτής της δραστηριότητας αναπτύσσεται η παρατηρικότητα, η συγκέντρωση και η προσοχή καθώς και η λεπτή κινητικότητά των μαθητών. Ακόμα τα παιδιά κατανοούν την έννοια της συμμετρίας σχεδιάζοντας και ζωγραφίζοντας τα σχέδια.

Το εκτυπώσιμο υλικό θα το βρείτε πιο κάτω κάνοντας click στην επιλογή Λήψη.

Δείτε εκπαιδευτικό εκτυπώσιμο υλικό για τα Γεωμετρικά Σχήματα κάνοντας click εδώ.

Απάντηση