Νέο υλικό!! Συλλαβές με οπτικό ερέθισμα, δηλ. εικόνες.

Το υλικό είναι κατάλληλο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην ανάγνωση.

Οι συλλαβές είναι απλής φωνοτακτικής δομής ΣΦ (σύμφωνο + α,ο,ε,ι,η,υ,ω) και ΣΔΦ (σύμφωνο + ου) και θα τις βρείτε τόσο σε κεφαλαία όσο και σε πεζά γράμματα.

Θα βρείτε το αρχείο πιο κάτω κάνοντας click στην επιλογή ΛΗΨΗ.

Μπορείτε να τις πλαστικοποιήσετε για μεγαλύτερη αντοχή,

Δείτε υλικό για την Α’ τάξη Δημοτικού κάνοντας click εδώ.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα

Απάντηση