Συλλαβές με Δίψηφα Σύμφωνα

Συλλαβές με δίψηφα σύμφωνα και στ