Η στρατηγική Γνωρίζω (Know)– Θέλω να μάθω (Want to know) – Έμαθα (Learned)

Η στρατηγική K-W-L (Ogle, 1986) είναι μια εκπαιδευτική στρατηγική ανάγνωσης που χρησιμοποιείται πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ανάγνωση.

Η συγκεκριμένη στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί με τη χρήση ενός φύλλου εργασίας που αποτελείται από τρεις στήλες, στο οποίο οι μαθητές θα καταγράψουν τι γνωρίζουν ήδη για το θέμαΚ -(ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης) και θα διατυπώσουν τι θα ήθελαν να μάθουν -W- για το θέμα στη δεύτερη στήλη σε μορφή καταιγισμού ιδεών. Η τρίτη στήλη συμπληρώνεται μετά την ανάγνωση και οι μαθητές θα καταγράψουν αυτό που έμαθαν – L – .

Παρουσίαση στρατηγικής: Ο/η εκπαιδευτικός της τάξης ξεκινάει τη συζήτηση για το θέμα του κειμένου διερευνώντας τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών της και παράλληλα ενθαρρύνοντας τους μαθητές να θέσουν τους δικούς τους αναγνωστικούς στόχους. Στο διάγραμμα (Γ-Θ-Ε ή K-W-L) καταγράφονται από την εκπαιδευτικό ή τους ίδιους τους μαθητές όλες οι δηλώσεις σχετικά με το οτιδήποτε γνωρίζουν για το θέμα (Γ- Κ), τι θέλουν να μάθουν (Θ-W) και τι, τελικά, έμαθαν με τη λήξη της αναγνωστικής διαδικασίας (Ε-L).

Δεδομένου ότι η ενεργοποίηση των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών θεωρείται ένας από τους σημαντικούς παράγοντες στην αναγνωστική κατανόηση, πιστεύεται ότι η συγκεκριμένη στρατηγική εφοδιάζει τους μαθητές με την ικανότητα να συνδέουν τις γνώσεις που διαθέτουν με το περιεχόμενο ενός κειμένου.

Η στρατηγική-> Τι γνωρίζω – Τι θέλω να μάθω – Τι έμαθα:

  • Ενεργοποιεί τις βασικές γνώσεις των μαθητών και κινητοποιεί τους μαθητές να σκεφτούν τι γνωρίζουν ήδη για το θέμα, ώστε να είναι έτοιμοι να συνδέσουν την προηγούμενη γνώση με τη νέα μάθηση.
  • Ενεργοποιεί τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το νέο θέμα/κείμενο και κινεί την περιέργειά τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να μοιραστούν τις γνώσεις τους αλλά και τις ερωτήσεις τους.

Καλή Αξιοποίηση,

Κωνσταντίνα <3

One Reply to “Στρατηγική: Τι γνωρίζω-Τι θέλω να μάθω – Τι έμαθα”

  1. Καταπληκτικό, όπως πάντα! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράζεστε μαζί μας! Να είστε καλά! Καλή Ανάσταση!

Απάντηση